Налягане на цереброспинална течност и глаукома - обзорен материал

глаукома цереброспинална течност

Уважаеми приятели, колеги и пациенти. Бихме искали да ви запознаем с един научен труд на тема връзката между налягането на цереброспиналната течност, очното налягане и настъпването на глаукома увреда. Това е тема, която отдавна вълнува екипа ни - първото научно съобщение по темата е още от 2011г, когато Доц. Анета Мишева и Д-р Лукан Мишев излизат с доклад на VII Симпозиум на "Национална Глаукомна Асоциация" , озаглавен “Ламина криброза и зрителен нерв в условия на дисбаланс на вътреочно и интракраниално налягане: ОСТ находка при глаукома, хидроцефалия и болест на Алцхаймер”. Последвалата статия в списание „Български форум Глаукома“ все още поредставлява подробна и актуална информация по темата, която определено ни кара да погледнем на глаукомата по-глобално, като представя окото като част от цяло, а не изолиран орган. Текстът на тази статия можете да свалите от линк накрая на тази страница.

Повдигаме тази тема, защото по време на специализирания глаукомен ден в рамките на годишния конгрес на ААО (Американска академия по офталмология) John Berdahl, MD изнася доклад по темата, потвърждаващ доста от тези хипотези и дава нови насоки за проучване. Неговият доклад е обобщен в статия в престижното списание Opthalmology Times, която заслужава да бъде прочетена (можете да я намерите тук: Should we treat CSF pressure in glaucoma?

Смятаме, че темата ще става все по-актуална и необходима за развитието на офталмологията в правилната посока - в която ще глекуваме по-цялостно и ефективно глаукомата.

Още по темата:

Статия "OCT находка при Глаукома ,Хидроцефалия и болест на Алцхаймер"

Програма VII симпозиум "Национална Глаукомна Асоциация"

Developed by ThemeMakers