Новини и медии

клинично проучване

Набиране на пациенти за клинично проучване

Уважаеми пациенти, Медицински център за очно здраве “Фокус” набира доброволци с макулна дегенерация (влажна форма) за клинично проучване.

Клиничното проучване е в III-та фаза. До нея се стига, само ако Фази I и II са показали, че лекарството може да бъде от полза за пациентите и на практика това е последната фаза, преди официалното регистриране на данден препарат. Проучванията във Фаза III тестват нови лекарства върху по-големи групи от хора.

Това клинично изпитване цели да демонстрира превъзходството на препарата faricimab, който действа едновременно като Anti-VEGF агент и инхибитор на ангиопоетин-2. Препаратът е демонстрирал обещаващи резултати по време на фаза II на проучването, която се е провела върху пациенти в САЩ. Сегашната фаза на проучването включва близо 1300 пациенти от цял свят (САЩ, Европа, Япония, Китай и т.н.), като България също е сред участващите държави.

В рамките на проучването пациентите ще бъдат разпределени на случаен принцип в две групи, всяка от която ще получава лечение - едната група ще бъде лекувана с изпитваното лекарство (Faricimab), а другата група ще бъде третирана с Eylea, която е утвърденото лечение за влажна форма на макулна дегенерация в момента. Ежемесечно ще се извършва пълен преглед на очното състояние на пациента (включващ и очен скенер), като фирмата спонсор ще поеме лечението с Eylea на другото око на пациента, ако то има необходимост. Прегледите и лечението ще бъдат напълно безплатни за пациентите, но не се предвижда финансово възнаграждение за участие. За пациентите, които живеят в провинцията и имат нужда да пътуват, има варианти за реимбурсиране на пътните разходи.

Важно условие за включване в проучването е досега да не са правени Anti-VEGF инжекции в изследваното око.

За повече информация, моля свържете се с нас на тел. 0878 699 760 или заповядайте на място в клиниката. Местата са ограничени!

Developed by МЦ "Фокус"